Impressum

Skraćeni naziv: Majica trgovina d.o.o.
Adresa:
 Križanići 20, Hrašće , Zagreb ( Pogon i skladište )
Ul. Janka Matka 2 (naselje Malešnica) , 10 090 ( Poslovnica )
E-mail: info@majicadojajca.hr
Mobitel: 00 385 91 524 2567
Vlasnik: Krešimir Križanić
OIB: 55647323208
Žiro račun RBA (Raiffeisen bank): 2484008-1105131446
IBAN: HR4824840081105131446
Trgovački sud u Zagrebu, MBS: 080697558
Temeljni kapital: 20.000,00 kn uplaćen u cijelosti.